Aktuality

Deň republiky

28. máj

Podmienky vstupu do Azerbajdžanu v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19

Vstup do krajiny je od 5. augusta 2021 umožnený všetkým občanom Slovenskej republiky a osobám s prechodným alebo trvalým pobytom v Slovenskej republike. Všetky osoby sú pri vstupe do Azerbajdžanu povinné predložiť tzv. […]

Rok 2022 je rokom mesta Šuša

„Prezident Ilham Alijev vo svojom prejave k azerbajdžanskému ľudu pri príležitosti dňa, ktorý sa v Azerbajdžane spolu s Novým rokom oslavuje ako Deň solidarity Azerbajdžancov na celom svete, vyhlásil rok […]

Azerbajdžan oslavuje výročia víťazstva v Náhornom Karabachu

Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev vyhlásil 8. november za Deň víťazstva pri príležitosti dobytia strategického mesta Šuša azerbajdžanskými silami. Šuša je mesto ležiace na území Náhorného Karabachu, ktorý bol od skončenia separatistickej […]

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az