Predseda NRSR na oficiálnej návšteve Azerbajdžanu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky navštívil v dňoch 10.6. – 13.6. 2022 Azerbajdžanskú republiku. Členmi slovenskej delegácie boli aj poslankyňa NR SR Petra Krištúfková a poslanci Jozef Šimko, Richard Raši, Martin Borguľa, Ľuboš Krajčír a Ján Krošlák.

V rámci návštevy hlavného mesta Baku sa Boris Kollár stretol s predsedníčkou Národného zhromaždenia Azerbajdžanskej republiky Milli Mejlis pani Sahibou Gafarovou. Najprv sa stretli tête-à-tête, na ktorom hovorili o obojstranných medzištátnych a medziparlamentných vzťahoch. Potom nasledovalo rozšírené stretnutie, na ktorom Sahiba Gafarová srdečne privítala slovenskú delegáciu a opísala ich príchod do Azerbajdžanu ako prejav priateľstva medzi našimi krajinami. Zaspomínala si aj na svoju minuloročnú návštevu Slovenska a podčiarkla dôležitosť rozhovorov, ktoré tam absolvovala. Podľa pani Gafarovej je nádej, že stretnutia, ktoré sa budú konať počas aktuálnej návštevy predsedu slovenského parlamentu v Azerbajdžane, prehĺbia a rozšíria bilaterálne vzťahy. Pani Gafarová dodala, že vo všeobecnosti sú rokovania počas návštev delegácií na najvyššej úrovni kľúčové pre pokrok vo vzťahoch. Azerbajdžan a Slovensko doteraz podpísali množstvo dokumentov, ktoré zahŕňajú spoluprácu v politickej, ekonomickej, humanitárnej oblasti a ďalších a tvoria právny rámec pre interakciu oboch krajín. Sahiba Gafarova zdôraznila osobitné miesto, ktoré majú parlamenty v systéme medzištátnych vzťahov, a zdôraznila význam recipročných návštev predsedov parlamentov a poslancov parlamentov pre podporu bilaterálnej spolupráce. Je chvályhodné, že skupiny priateľstva fungujú v zákonodarných zboroch oboch strán, pretože tieto skupiny podľa názoru pani Gafarovej pokračujú vo výmene skúseností a informácií. Podľa lídra azerbajdžanského parlamentu existujú skvelé príležitosti na stanovenie ešte vyšších štandardov pre spoluprácu v takých medzinárodných subjektoch, akými sú PACE, PA OBSE, PA NATO a Medziparlamentná únia. Pani Gafarová zopakovala, že súčasná návšteva slovenskej delegácie zintenzívni naše medziparlamentné vzťahy. Predseda NR SR Boris Kollár vyjadril spokojnosť s návštevou Azerbajdžanu a stretnutiami, ktoré sa tu konali, poďakoval za milé prijatie a pohostinnosť. Slovensko podľa neho prikladá veľký význam prehlbovaniu svojich vzťahov s Azerbajdžanom, pričom rast našich politických, ekonomických a humanitárnych vzťahov slúžil spoločnému záujmu a pokračujúce prehlbovanie medziparlamentných vzťahov malo blahodarný vplyv na naše kontakty aj v iných oblastiach. V súvislosti s cestou do oslobodených oblastí Azerbajdžanu a do azerbajdžanského hlavného mesta azerbajdžanskej kultúry Šuša vyjadril predseda slovenského parlamentu uznanie o prebiehajúcich reštaurátorských a prestavbových prácach. V tejto súvislosti zdôraznil dôležitosť odmínovania  územia donedávna okupovaného Arménmi. 

Čo sa týka možností prehĺbenia spolupráce s Azerbajdžanom, ovocie, ktoré toto úsilie určite prinesie, bude podľa pána Kollára slúžiť blahu našich dvoch národov. Počas rozhovoru sa diskutovalo o ďalších témach spoločného záujmu.

tlačová správa a fotografia prevzatá z portálu  (apa.az)

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az