Štátne symboly

ŠTÁTNA VLAJKA

Štátna vlajka Azerbajdžanskej republiky bola schválená 5. februára 1991. Vlajku tvoria tri rovnako široké horizontálne pásy.  Vrchný – modrý pás symbolizuje turkický pôvod azerbajdžanského národa, stredný – červený odráža snahu o modernizáciu spoločnosti a rozvoj demokracie, a zelený v spodnej časti príslušnosť k islamskej civilizácii. Uprostred červeného pásu je polmesiac s osemcípou hviezdou.

ŠTÁTNY ZNAK

19. januára 1993 bol schválený upravený návrh štátneho znaku Azerbajdžanu, vypracovaný v rokoch 1919-1920. Štátny znak Azerbajdžanskej republiky je symbolom nezávislosti krajiny. Znak zobrazuje orientálny štít umiestnený na oblúku, ktorý tvoria dubové vetvy a klas. Na štíte vo farbách národnej vlajky je osemcípa hviezda, v strede ktorej sa nachádzajú ohnivé jazyky.

ŠTÁTNA HYMNA

27. mája 1992 parlament prijal zákon o „Štátnej hymne Azerbajdžanskej republiky“, podľa ktorého sa štátnou hymnou Azerbajdžanu stal „Azerbajdžanský marš“, ktorý zložil skladateľ Uzeir Hadžibekov spolu s básnikom Ahmedom Džavadom v roku 1919.

Azerbajdžan! Azerbajdžan!
Si krajinou hrdinov!
Zomrieme, aby si mohol žiť!
Budeme ťa brániť svojou krvou!
Nech dlho veje tvoja zástava!
Tisícky ľudí obetovali svoj život
Stal si sa bojiskom.
Každý vojak, bojujúci za teba
Stal sa hrdinom.
Modlíme sa za tvoje blaho,
Obetujeme ti svoje životy
Dávame ti našu úprimnú lásku,
Z hĺbky nášho srdca.
Brániť tvoju česť,
Vztýčiť tvoju vlajku,
sú pripravení všetci mladí ľudia.
Naša nádherná vlasť,
Azerbajdžan, Azerbajdžan!

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az