Publikácie

Na ceste k prosperite

autor: Džalal Gasymov
rok vydania: 2003

Publikácia približuje históriu autorovej vlasti, Azerbajdžanu. Jej vydanie sa spája s jubilejným rokom 2003, kedy krajina oslavovala 85. výročie svojho založenia a jubileum jej čelného predstaviteľa Hejdara Alijeva. Množstvo fotografií mapuje pôsobenie Hejdara Alijeva, ktorý pôsobil vo funkcii prezidenta Azerbajdžanskej republiky v období od roku 1993 do roku 2003.

Šperky v oblakoch

autor: Miroslav Daniš
Vydavateľ: Vydavateľstvo Michala Vaška
rok vydania: 2011

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti útlu knihu – zbierku básní Miroslava Daniša. Obsahuje tematicky rôznorodé, formou jednoduché básne, popretkávané skromnou múdrosťou neustále sa pýtajúceho autora.
Publikácia je ilustrovaná šperkami Juraja Hovorku.


Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az