Štátne sviatky

1. a 2. január Nový rok
8. marec Medzinárodný deň žien
9. máj Deň víťazstva nad fašizmom
28. máj Deň republiky (založenie Azerbajdžanskej demokratickej republiky v roku 1918)
15. jún Deň národnej spásy azerbajdžanského národa
26. jún Deň ozbrojených síl
18. október Deň štátnej nezávislosti
12. november Deň Ústavy
17. november Deň národného obrodenia
31. december Deň solidarity Azerbajdžancov celého sveta

Pamätné dni

20. január Deň národného smútku
26. február Genocída v Chodžali
31. marec Genocída Azerbajdžancov

Sviatky s pohyblivými dátumami

Náboženské sviatky

NOVRUZ (Novruz Bayramı ) – sviatok jari
Tento moslimský sviatok vítania jari je oslavou príchodu Nového roka (podľa iránskeho kalendára). Spája sa s veľkými prípravami, ktoré sa začínajú už mesiac pred oslavami a vrcholia 20-24. marca (okolo 20. marca nastáva na severnej pologuli jarná rovnodennosť). Sprevádzajú ho rôzne obrady (naklíčenie pšenice ako symbolu úrody s magickými schopnosťami), spev, tanec, skákanie cez vatru, príprava rôznych tradičných jedál, maľovanie vajíčok a návštevy príbuzných. Mnohé pripomínajú našu Veľkú noc.
V Azerbajdžane je Navruz najstarším sviatkom, ktorého história siaha až do tretieho tisícročia.
Okrem Azerbajdžanu ho slávi  aj Irán, Albánsko, Afganistan, Gruzínsko a ďalšie stredoázijské štáty.
Navruz bol v roku 2009 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
V roku 2013 vychádza na 20.-24. marca (nepracovné dni!)

RAMADÁN (Ramazan Bayramı)
Tradičným náboženským sviatkom moslimského sveta je Ramadán. Ramadán je deviatym mesiacom roka podľa islamského lunárneho kalendára. Podľa tradície v tomto mesiaci boli zjavené prorokovi Mohamedovi prvé verše Koránu – posvätnej knihy Islamu.
Počas Ramadánu moslimovia držia tridsať dňový pôst od východu do západu slnka. Islamský lunárny rok je o 11 až 12 dní kratší oproti slnečnému roku, preto je Ramadán voči ročným obdobiam pohyblivý.
V roku 2013 sa Ramadán slávi 8-9. augusta.

KURBAN (Qurban Bayramı) – sviatok obetovania
Kurban je islamským sviatkom, ktorým vrcholí púť do Mekky. Slávi sa 70 dní po Ramadáne na pamiatku Abrahámovej obete Bohu. Členovia rodiny sa sviatočne oblečení venujú modlitbám, vďakyvzdaniu a prinášajú symbolickú obetu v podobe domáceho zvieraťa (zvyčajne kozy alebo ovce).
V roku 2013 sa Kurban slávi 15.-16. októbra (nepracovné dni!).

  • Nový rok, MDŽ, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň republiky, Deň národnej spásy azerbajdžanského národa, Deň ozbrojených síl, Deň solidarity Azerbajdžancov celého sveta, Novruz, Kurban a Ramadán sú dni pracovného pokoja.
  • Pracujúci majú v dňoch pracovného pokoja voľno pokiaľ nedôjde k výnimočnej situácii stanovenej zákonom.
  • Dátumy sviatkov Novruz, Ramadán a Kurban na nasledujúci rok určuje zodpovedný orgán výkonnej moci. Verejnosti sú oznámené koncom decembra.
  • Ak sa deň pracovného pokoja prekrýva so sviatkom, deň, ktorý po nich nasleduje, nie je pracovným dňom.
  • Ak sa sviatky ako Ramadán a Kurban prekrývajú s inými sviatočnými dňami alebo dňami pracovného pokoja, za deň pracovného pokoja sa považuje aj deň nasledujúci po sviatku.
  • V prípade, že po sebe nasledujú dni pracovného pokoja a sviatky, zodpovedný orgán výkonnej moci rozhodne o zmene nasledujúcich pracovných dní za dni pracovného pokoja alebo naopak.

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az