Služby – Víza

AZƏRBAYCAN                                                              KONSULLUQ ŞÖBƏSİ
RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
VYANA

Honorárny konzulát v Bratislave víza nevydáva ani nesprostredkúva vybavovanie žiadostí.

Víza nespadajú do kompetencie Honorárneho konzulátu v Bratislave.

Pravidlá vydávania víz a požadované doklady

Úradné hodiny a kontakt konzulárneho oddelenia:

 

Pondelok, streda, piatok 9:30 – 12:30 (okrem štátnych sviatkov)

 

hotline za účelom poskytnutia pomoci pri podávaní žiadosti o víza: pondelok až piatok v čase 15:00-18:00
Tel: 0043/1/403 13 22 11
Fax: 0043/1/1403 13 23

 

Hugelgasse 2
A-1130 Viedeň
Rakúska republika
E-mail:
conssection@azembassy.at

S platnosťou od 10. januára 2017 Štátny úrad pre verejné služby a sociálne inovácie zaviedol proces vydávania elektronických víz prostredníctvom „ASAN Visa“ systému. E- víza žiadateľa sa spracujú v priebehu troch (3) pracovných dní, majú platnosť 30 dní a poplatok za ne predstavuje sumu 20$.

! Viac informácií nájdete na stránke https://evisa.gov.az

 

V závislosti od účelu cesty potrebujete predložiť nasledujúce doklady:

Služobné víza

– platný pas+jeho kópia
– vyplnená žiadosť o vízum (žiadosť sa vypĺňa elektronicky prostredníctvom
eVisa systému)
– 1 biometrická fotografia pasového formátu nie staršia ako 6 mesiacov
– pozývací list ( s podpisom a pečiatkou) od azerbajdžanského obchodného partnera (pozývajúca strana je povinná predložiť pozývací list na schválenie MZV Azerbajdžanskej republiky, ktoré pozvanie registruje a potvrdí)
– doklad o činnosti a zameraní (štatút) partnerskej firmy v Azerbajdžane
– rezerváciu spiatočnej letenky
– rezerváciu hotela (s podpisom a pečiatkou)
– cestovné poistenie (na celú dobu pobytu)
– poplatok za vízum

Turistické víza

– platný pas+jeho kópia
– vyplnená žiadosť o vízum (žiadosť sa vypĺňa elektronicky prostredníctvom
eVisa systému)
– 1 biometrická fotografia pasového formátu nie staršia ako 6 mesiacov
– rezervácia hotela (s podpisom a pečiatkou) alebo súkromné pozvanie od azerbajdžanského občana overené notárom s kópiou preukazu totožnosti jeho osoby
– rezerváciu spiatočnej letenky
– cestovné poistenie (na celú dobu pobytu)
– poplatok za vízum

Turistické víza prostredníctvom cestovnej kancelárie

Žiadatelia o vízum sú povinní predložiť všetky potrebné doklady cestovnej kancelárii zo zoznamu uvedeného nižšie alebo partnerskej CK v zahraničí. Po zosumarizovaní potrebných dokladov ich CK predloží MZV Azerbajdžanskej republiky a požiada o eVíza. Po schválení MZV Azerbajdžanskej republiky zasiela eVíza v elektronickom formáte danej CK. Po vytlačení eVíz a ich predložení na hraniciach sú žiadatelia oprávnení vojsť na územie Azerbajdžanskej republiky využitím akéhokoľvek spôsobu dopravy.

 

Žiadatelia musia pre získanie eVíza kontaktovať azerbajdžanskú CK alebo jej partnerskú kanceláriu v zahraničí. Elektronické víza sú jednovstupové a platia max. 30 dní. Cena za eVíza je 20 eur.

 

Momentálne elektronické víza pre cudzincov vybavuje 32 azerbajdžanských cestovných kancelárií. Ich zoznam nájdete tu: CK

Tranzitné víza

Žiadateľ o vízum musí na konzulárnom oddelení predložiť platné víza do cieľovej krajiny a spiatočný cestovný lístok minimálne týždeň pred vycestovaním. Platnosť jednovstupových tranzitných víz sú 3 dni, dvojvstupových 5 dní. Na vstup do oblastí Azerbajdžanu hraničiacich s Arménskom je cestujúci povinný získať povolenie konzulárneho oddelenia Ministerstva zahraničných vecí Azerbajdžanskej republiky.

Diplomatické víza a víza pre oficiálne delegácie

– verbálna nóta (platí pre diplomatov a zamestnancov medzinárodných organizácií)
– kópia diplomatického pasu (platí pre diplomatov), služobný pas

Vybavenie víz trvá cca 5-15 pracovných dní.

Poplatky sa platia v eurách. Pred zaplatením je potrebné osobne odovzdať všetky potrebné doklady na Konzulárnom oddelení vo Viedni.

Bankové spojenie konzulárneho oddelenia

Embassy of the Republic of Azerbaijan
Austria, 1130 Vienna, Hügelgasse 2
Bank Austria UniCredit Group
Austria, Vienna
Account: 01753297901
IBAN: AT39 1100 0017 5329 7901
S.W.I.F.T: BKAUATWW

 

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az