Ekonomika

Ekonomika Azerbajdžanu zaznamenáva vysoké tempo ekonomického rastu vo svete: v roku 2007 vyrástlo HDP krajiny o 6,5% do $20,4 mld. Ekonomický rast pokračuje bez prestávky od roku 1996 ; v priebehu 10 rokov ekonomika Azerbajdžanu dosahovala 13,6 % každý rok (v porovnaní s rokom 1995, úroveň HDP vzrástlo o 8,4 krát). Za rok 2007 Azerbajdžan zrealizoval importno-exportné operácie s 135 krajinami na celkovú sumu 10,5 mld. USD.
Z tejto sumy 5,5 mld. USD (52,2%) predstavovala hodnota exportu, 5 mld. USD (47,8%) import. Saldo obchodnej bilancie predstavovalo 461,9 mil. USD. Väčšia časť zahraničných operácii (81,7%) predstavoval obchod s Tureckom, Ruskom, Talianskom, Iránom, USA, Ukrajinou, Nemeckom, Veľkou Britániou, Gruzínskom, Francúzskom, Indonéziou, Kazachstanom, Japonskom, Čínou, Indiou a Južnou Kóreou.

Vzájomná obchodná výmena Azerbajdžan – Slovensko (v mil. USD, resp. v mil. EUR):

rok dovoz vývoz obrat saldo
2006 0,1 11,1 11,2 +11,0 mil. EUR
2007 0 10,4 10,4 +10,4 mil. EUR
2008 5,0 21,8 26,8 16,8 mil. EUR

Vzájomný obrat zahraničného obchodu medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanom v roku 2008 dosiahol objem 26,8 mil. EURO. Z toho import do SR tvorí objem 5,0 mil. EURO, čo predstavuje nárast s indexom 17 859 % oproti roku 2007. Export dosiahol objem 21,8 mil. EURO, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 nárast o 110 %.
V importe dominujú mazivá a nerastné palivá s podielom 96,9 %, stroje a zariadenia s podielom 3 %. Zo SR sa exportujú stroje a prepravné zariadenia 63,3 %, trhové výrobky 27,8 %, priemyselné výrobky 6,6 %. SR má s Azerbajdžanom kladné saldo vo výške 16,9 mil. EURO.

Ekonomický bulletin 2012

apríl 2012

marec 2012

Ekonomický bulletin 2011

november 2011

Ekonomický bulletin 2010

máj 2010

apríl 2010

marec 2010

február 2010

január 2010

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az