Kontakt

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky
Klobučnícka 4
811 01  Bratislava
Slovenská republika
Honorárny konzul:
Doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD.

 

 

Úradné hodiny:
pondelok: 09:00-12:00 / 13:00-16:00
utorok:     09:00-12:00

Kontakty:
Kontaktná osoba:

Mgr. Dominika Vargová, PhD.
Asistentka Honorárneho Konzula

Telefón:  00421/2/54 64 9041
Fax:         00421/2/54 64 9043
Mobil:     00421/911 44 99 05
Skype:     azkonzulat

E-mail:   info@azconsulate.sk,
fifikova@azconsulate.sk


Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az