Prvá dáma

Životopis Mehriban Alijevová (Mehriban Alijeva Arif gizi)

Mehriban Alijevová sa narodila 26. augusta 1964 v Baku.

V roku 1982 skončila strednú školu v Baku so zlatou medailou. Začala študovať na fakulte preventívneho lekárstva na Azerbajdžanskom štátnom medicínskom inštitúte N. Narimanova.

V roku 1988 skončila s vyznamenaním 1. Moskovskú lekársku akadémiu I.M. Sečenova.

V rokoch 1988-1992 pracovala na Moskovskom vedecko-výskumnom ústave očných chorôb pod vedením akademika Krasnova.

Z iniciatívy Mehriban Alijovej vznikla v roku 1995 charitatívna nadácia „Priatelia Azerbajdžanskej kultúry“, v ktorej prvá dáma pôsobí ako prezidentka.

Mehriban Alijevová založila v roku 1996 časopis Azerbajdžan – Irs (v preklade „Posolstvo“). Časopis sa vydáva v troch jazykoch (v azerbajdžanskom, anglickom a ruskom jazyku) a jeho cieľom je propagácia azerbajdžanskej kultúry.

V roku 2002 bola Mehriban Alijevová zvolená za prezidentku Azerbajdžanskej gymnastickej federácie. Na tomto poste sa prejavila ako výborná organizátorka;  jej slovo zavážilo v Medzinárodnej gymnastickej federácii pri určovaní miesta súťaží v gymnastike. Súťaže v rokoch 2003 a 2004 a Svetový šampionát modernej gymnastiky v roku 2005 sa konali práve v Azerbajdžane.

Mehriban Alijevová vedie Nadáciu Hejdara Alijeva, ktorá vznikla za účelom odovzdávať budúcim generáciám idey štátnosti vodcu azerbajdžanského národa Hejdara Alijeva. Nadácia bola oficiálne založená 10. mája 2004.

Za vynaložené úsilie v oblasti ochrany a rozvoja azerbajdžanskej ústnej ľudovej slovesnosti bola Mehriban Alijevová 13. augusta 2004 vymenovaná za veľvyslankyňu dobrej vôle UNESCO.

28. decembra 2004 bola zvolená za členku Výkonnej rady Národného olympijského výboru Azerbajdžanu.

Od roku 2004 je Mehriban Alijevová členkou Rady politickej strany Nový Azerbajdžan.

Na základe výsledkov verejného prieskumu jej bol v roku  2005 udelený titul „Žena roka“.

V roku 2005 získala akademický titul PhD.

Na podnet politickej strany „Yeni Azerbajžan“ kandidovala Mehriban Alijevová za poslankyňu parlamentu, ktorou sa na základe výsledkov volieb (získala 92,12%, teda 23 106 hlasov) stala 6. novembra 2005.

Za úsilie v rámci rozvoja vzdelávania v krajine, ochranu a propagáciu národného kultúrneho dedičstva a šírenia dobrého mena Azerbajdžanu vo svete, organizáciu a realizáciu Svetového šampionátu v gymnastike a dobročinné aktivity bola Mehriban Alijevová vyhlásená za „Osobnosť roka 2005“.

Za svoje aktivity v rôznych sférach života vrátane sprostredkovania dialógu medzi krajinami, podpory detí v núdzi a zlepšenia ich životných podmienok v islamskom svete bola prvá dáma vymenovaná za „Posla dobrej vôle“ ISESCO (Islamská vzdelávacia, vedecká a kultúrna organizácia).

Výkonný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie na svojom 120. zasadnutí 29. januára 2007 v Ženeve jednohlasne rozhodol o ocenení Mehriban Alijevovej za jej prínos v oblasti ochrany a posilnenia zdravia matky, dieťaťa a celej rodiny.

Jej charitatívne aktivity boli v máji 2007 odmenené medzinárodnou cenou „Zlaté srdce“.

5. mája 2009 prezident Azerbajdžanskej republiky rozhodol o udelení ceny Hejdara Alijeva Mehriban Alijevovej za jej plodnú prácu vo verejnom, politickom i kultúrnom živote Azerbajdžanu.

V auguste 2009 sa prvá dáma Azerbajdžanu stala kandidátom na získanie čestného titulu „Významná žena 21. storočia“, ktorého nositeľom je napríklad Matka Tereza, kráľovná Alžbeta II. či ministerka zahraničných vecí USA Hilary Clintonová.

V roku 2010 generálna riaditeľka UNESCO, pani Irina Bokova, odovzdala Mehriban Alijevovej Zlatú medailu Mozarta za rozvíjanie interkultúrneho dialógu.

http://www.mehriban-aliyeva.org/

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az