Úvodné slovo Honorárneho Konzula

Srdečne Vás vítam na internetovej stránke Honorárneho Konzulátu Azerbajdžanskej republiky v Bratislave!


Honorárny Konzulát bol otvorený v roku 2010. Jeho cieľom je zastupovanie obchodných a kultúrnych záujmov Azerbajdžanu na Slovensku, ako aj Slovenska v Azerbajdžane. Verím, že jeho pôsobenie prispeje k zintenzívneniu vzťahov medzi oboma krajinami a rozšíri pole ich spolupráce.

Do pôsobnosti Honorárneho Konzulátu patrí napomáhanie rozvoju vzťahov štátnych orgánov Azerbajdžanskej republiky a Slovenskej republiky, ekonomických, obchodných, finančných, dopravných, vedeckých, školských, turistických, kultúrnych, športových a ďalších štátnych organizácií a inštitúcií, súkromných právnických a fyzických osôb, ako aj pomoc pri organizácii pracovných kontaktov a podujatí.

Honorárny Konzulát spolupracuje pri zabezpečovaní organizácie oficiálnych návštev z Azerbajdžanskej republiky a Slovenska a pri zabezpečovaní aktivít zastupiteľského úradu.

Medzi ďalšie jeho ciele patrí pomoc a podpora vedeckých pracovníkov, umelcov, novinárov, učiteľov, lektorov, študentov a turistických agentúr Azerbajdžanskej republiky pri ich pobyte na Slovensku, ako aj vyššie menovaných zo Slovenska pri ich pôsobení v Azerbajdžane.

Honorárny Konzulát Azerbajdžanu zabezpečuje ochranu záujmov právnických a fyzických osôb Azerbajdžanskej republiky na Slovensku ako aj osôb Slovenskej republiky v Azerbajdžane a poskytuje im pomoc a podporu v rozsahu dovolenom medzinárodným právom.

Medzi funkcie Honorárneho Konzulátu patrí aj podpora rozvoja všestranných vzájomných vzťahov Azerbajdžanskej republiky so Slovenskou republikou prostredníctvom rozširovania informácií o Azerbajdžane, všeobecných možnostiach podnikania v Azerbajdžanskej republike, o možnostiach cestovania a miestnych zvyklostiach v Azerbajdžanskej republike, pričom rovnaké informácie sprostredkúva Honorárny Konzulát záujemcom o Slovensko.

Prostredníctvom našej web stránky budete informovaní o našej činnosti.

Dozviete sa viac o aktivitách Honorárneho Konzulátu, prečítate si aktuality o súčasnom dianí v Azerbajdžane i postup pri podávaní žiadosti o vízum.

Stránka je aj sprievodcom po mojej rodnej krajine:  prevedie Vás históriou, spoznáte prírodu a zoznámite sa s vedúcimi osobnosťami Azerbajdžanu.

Dúfam, že vaša virtuálna návšteva bude pre Vás užitočná i informatívna, či už sa chystáte vycestovať do Azerbajdžanu služobne alebo ako turista. Obsahovo je stránka stavaná tak, aby bola spoľahlivým a komplexným zdrojom overených informácií o Azerbajdžane. Zároveň však privítame Vaše návrhy a podnety, ako ju v budúcnosti vylepšiť. V prípade, že tu nenájdete to, čo potrebujete, neváhajte a obráťte sa na nás.

So želaním toho najlepšieho

Džalal Gasymov
Honorárny Konzul Azerbajdžanu na Slovensku

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az