Slovníček

Azerbajdžansky

Výslovnosť

Slovensky

Salam! Salaməleyküm! Salam! Salamalejkum! Dobrý deň!
Hələlik! helelik Ahoj! (aj na rozlúčku)
Sabahınız xeyir! Sabahynýz cheir Dobré ráno!
Axshamınız xeyir! Achšamynyz cheir Dobrý večer!
Gecəniz xeyirə qalsın! Gecəniz cheirə galsən Dobrú noc!
Sag olun!
Xudahafiz!
Saolun
Chudahafiz
Dovidenia!
bəli béli áno
xeyr cheir nie
Sag olun/Teşekkur edərim. saolun Ďakujem.
Buyurun… Ujurun Prosím Vás…
Lütfən bağişlayin Ljutfən báhšlijn Prepáčte, prosím
Nə var, nə yox? Nə var, nə joch? Ako sa máte?
Hamı da yaxşıdır Hamy da jachšydyr Dobre
Lütfən gözləyin. Ljutfən gozləjín Prosím počkajte.
Lütfən mənə yardım edin. Ljutfən mənə jardym edín Pomôžte mi, prosím.
Mən azdım Mən azdým Zablúdil som
Siz ingiliscə danışırsınızmı? Siz ingilíščə danyšýrsynyzmý? Hovoríte po anglicky?
Mən azərbaycanca danışa bilmirəm Mən azerbajdžandža danyšá biľmírəm Nehovorím po azerbajdžansky.
Saat neçədir? Saát néčədír? Koľko je hodín?
Adınız nədir? Adynýz nədir? Ako sa voláte?
Adım… Adym… Volám sa…
Lütfən deyin
teatr/restoran/bank haradadır?
Ljutfən dejín
teátr /restorán/bank haradádyr?
Prosím Vás, kde sa nachádza
divadlo/ reštaurácia/banka?
Mənə yevrolar manatlara dəyişmək lazım. Mənə jevrolár manatlara dəjišməch lazým Potrebujem zmeniť eurá na manaty.
Bu neçəyədir? Bu nečəjədir? Koľko to stojí?
sıfır Syfýr nula
bir Bir jedna
iki Iki dva
üç üč tri
dörd Dórď štyri
beş Beš päť
altı Altý šesť
yeddi Jedí sedem
səkkiz səkíz osem
doqquz Dogúz deväť
on on desať
yüz juz sto

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az