Podmienky vstupu do Azerbajdžanu v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19

Vstup do krajiny je od 5. augusta 2021 umožnený všetkým občanom Slovenskej republiky a osobám s prechodným alebo trvalým pobytom v Slovenskej republike. Všetky osoby sú pri vstupe do Azerbajdžanu povinné predložiť tzv. COVID-pas, potvrdzujúci plné zaočkovania proti COVID-19 alebo potvrdenie o imunite voči COVID-19.

Letecké spoločnosti budú i naďalej vyžadovať od každého cestujúceho pred odletom do Azerbajdžanu potvrdenie o negatívnom výsledku PCR testu, nie staršom ako 72 hodín. Všetky tieto dokumenty musia byť v anglickom jazyku. Výnimku z predkladania vyššie uvedených potvrdení majú deti mladšie ako 1 rok. Vek dieťaťa sa určuje v deň odletu.

Negatívny výsledok PCR testu je zároveň nevyhnutný pri odlete z Azerbajdžanu. Dokument je potrebné predložiť pri vstupe do letiskovej haly a následne pred vstupom na palubu lietadla.

Uvedené opatrenie sú platné do 1. mája 2022. 

Užitočné odkazy:

Azerbajdžan – podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19 –  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (mzv.sk)

COVID-19 Advisory (azerbaijan.travel)

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az