Zdravotná starostlivosť

Pri vstupe do krajiny nie je povinné žiadne očkovanie. Odporúča sa očkovať proti tetanu, hepatitíde A a diftérii. Pri cestách do vnútrozemia sa odporúča očkovanie proti týfusu a hepatitíde B. Odporúča sa očkovanie aj proti besnote vzhľadom na vysoké riziko jej prenosu túlavými psami a to aj v mestách. V nížinách na juhu (pohraničné oblasti pri Iráne), na severozápade (pohraničná oblasť s Gruzínskom), na severovýchode, ako aj v okolí Baku je potrebné dbať na účinnú ochranu proti komárom. Treba venovať mimoriadnu pozornosť hygiene pri zaobchádzaní s potravinami a pitnou vodou, pretože v krajine je vysoké riziko hnačkových ochorení. Odporúča sa dostatočná zásoba liekov a poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Pre pobyty dlhšie ako 1 mesiac je požadovaný negatívny test na HIV.

V prípade, že sa chcete zaočkovať počas svojho pobytu v Azerbajdžane, obráťte sa na polikliniku na adrese:

Poliklinika № 20
obvod Nasimi, mikro obvod 3, ulica Javadkhan č. 22
Baku
Tel: 462 53 72

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az