Zintenzívnenie hospodárskej spolupráce s Azerbajdžanom

Vzťahy Slovenska a Európskej únie s Azerbajdžanom, energetika či aktuálne medzinárodno-politické otázky v priestore Južného Kaukazu rezonovali 4. júna 2012 počas politických konzultácií štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR Petra Buriana s námestníkom ministra zahraničných vecí Azerbajdžanskej republiky Chalafom Chalafovom.

Obaja partneri potvrdili záujem o intenzívnejšiu hospodársku spoluprácu, ktorú možno oprieť o doterajšie úspešné projekty slovenských firiem v Azerbajdžane. Štátny tajomník P. Burian zdôraznil potrebu pokročiť v rokovaniach o ochrane investícií a zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré sú dôležité pre podporu podnikateľských subjektov v oboch krajinách.

Štátny tajomník MZV SR sa zaujímal aj o aktuálnu situáciu v Azerbajdžane a v súvislosti s riešením konfliktu v Náhornom Karabachu zdôraznil potrebu rešpektovať princíp územnej celistvosti. Vzhľadom na prebiehajúce procesy v Azerbajdžane a účasť krajiny vo Východnom partnerstve ponúkol azerbajdžanskej strane odovzdávanie skúseností z transformácie Slovenskej republiky.

zdroj: mzv.sk


Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az