Primátor Bratislavy prijal Veľvyslanca a Honorárneho konzula Azerbajdžanu

Dňa 24. februára 2012 prijal Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik Veľvyslanca Azerbajdžanskej republiky, J. E. Galiba Israfilova.

Pán Veľvyslanec navštívil sídlo Primátora Bratislavy, Primaciálny palác, v sprievode Honorárneho konzula Azerbajdžanskej republiky na Slovensku, Džalala Gasymova a tajomníka veľvyslanectva Azerbajdžanu vo Viedni Jusifa Madatova.  Uvedené stretnutie bolo prvým stretnutím Primátora  Bratislavy s predstaviteľmi Azerbajdžanskej republiky na Slovensku.

Dobré vzťahy medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanom predstavujú silný potenciál aj pre partnerstvo hlavných miest oboch krajín. Účelom stretnutia bolo teda nielen zdvorilostné zoznámenie sa, ale i prebratie možností vzájomnej spolupráce, ktorá má predpoklad úspešnej realizácie v oblasti kultúry už v blízkej budúcnosti.

Hostia po stretnutí s pánom Primátorom absolvovali prehliadku priestorov Primaciálneho paláca s odborným výkladom.

autor fotografií: ©Rastislav Polák

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az