Oslava Dňa republiky

Pri príležitosti Dňa Republiky Veľvyslanectvo a Honorárny konzulát Azerbajdžanskej republiky v spolupráci so Slovenskou Filharmóniou a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR usporiadali dňa 28. mája 2012 koncert Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala a azerbajdžanských sólistov Ramiza Guliyeva a Babaka Niftaliyeva pod vedením dirigenta Ayyuba Guliyeva spojeného s výstavou fotografií Gulshen Gasimzadeh.

Koncert sa uskutočnil v krásnych reprezentatívnych priestoroch Slovenskej filharmónie, v budove Reduty na Palackého ulici v Bratislave.

Hostí privítal úvodným prejavom Honorárny konzul Azerbajdžanskej republiky, Džalal Gasymov. Slovo odovzdal Mgr. Art. Dušanovi Jarjabkovi, poslancovi NR SR, opernému spevákovi a predsedovi Výboru NR SR pre kultúru a média.

Medzi prítomnými nemohol chýbať Veľvyslanec Azerbajdžanskej republiky pre Slovensko, Rakúsko a Slovinsko, Jeho Excelencia Galib Israfilov a zamestnanci veľvyslanectva. Pozvanie prijal prvý predseda vlády nezávislého Azerbajdžanu, v súčasnosti Veľvyslanec Azerbajdžanskej republiky v Poľsku, jeho Excelencia Hasan Hasanov. Koncertu sa zúčastnil i poslanec NR SR, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, pán Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka a zástupca starostky Starého mesta,  člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Mudr. Peter Osuský. K hosťom patrili predstavitelia kultúry SR, vedúci diplomatických misií a priatelia Azerbajdžanu.

Spolupráca azerbajdžanských sólistov a Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala na čele s umeleckým vedúcim, pánom Ewaldom Danelom, sa ukázala ako veľmi plodná. Výkony hudobníkov zaznamenali veľký ohlas a zožali nesmierny úspech. Sólista Ramiz Guliyev hral na azerbajdžanskom strunovom hudobnom nástroji „tar“ a spevák Babak Niftaliyev obecenstvu predstavil základný žáner azerbajdžanskej hudobnej ústnej tradície „mugam“ (Mugam bol v roku 2008 zaradený do Zoznamu diel ústneho a nehmotného dedičstva Unesco).

Po koncerte sa uskutočnila slávnostná recepcia vo foyer, kde si hostia mohli prezrieť fotografie mladej talentovanej fotografky Gulshen Gasimzadeh, ochutnať tradičné azerbajdžanské delikatesy či džús z granátových jabĺk.

odkazy:


http://azertag.com/node/960663
http://www.trend.az/life/culture/2032340.html
http://news.day.az/culture/335652.html
http://www.zerkalo.az/2012-06-01/culture
http://1news.az/society/20120530111142097.html

http://eyub.blog.day.az/2012/05/31/6/

fotografie:


Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az