Minister zahraničných vecí Džejhun Bayramov na Slovensku

Ministra zahraničných vecí Azerbajdžanskej republiky Džejhuna Bajramova prijal dňa 7. júna 2023 v Bratislave minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský. Rezortní kolegovia viedli rokovanie o možnostiach prehĺbenia vzťahov medzi Azerbajdžanom a Slovenskom a rozvoji bilaterálnej spolupráce, a to predovšetkým v oblasti ekonomiky a energetiky.

S ministrom Bajramovom diskutovali aj o dopadoch ruskej agresie voči Ukrajine a tiež o aktuálnej situácii v regióne južného Kaukazu a vzťahoch medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Minister Wlachovský v nadväznosti na uvedenú tému pripomenul, že Slovensko rešpektuje medzinárodne uznané hranice a podporuje riešenie konfliktu mierovou cestou.

Vrcholom stretnutia bol podpis dôležitej medzivládnej dohody, Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovým únikom v oblasti daní z príjmov, ktorá vytvára podmienky pre výraznejšiu podporu podnikateľských aktivít.

Minister Bayramov sa stretol aj s predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Borisom Kollárom, s ktorým hovorili o bilaterálnej a multilaterálnej spolupráci, a taktiež prebrali otázky týkajúce sa regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti.

K ďalším stretnutiam azerbajdžanského ministra zahraničných vecí patrila aj návšteva Úradu vlády SR. Súčasný slovenský premiér Ľudovít Ódor vyjadril záujem Slovenska rozvíjať vzťahy s Azerbajdžanom, pričom minister Bayramov potvrdil, že ide o vzájomný záujem, a to ako v politickej, ekonomickej a energetickej oblasti, tak aj kultúrnej, humanitárnej a ďalších.

Prebiehajúci dialóg medzi oboma krajinami, vzájomné návštevy a kontakty vrátane politických rokovaní významne prispeli k rozvoju vzťahov.

Minister Džejhun Bayramov spomenul, aké rozsiahle sú reštaurátorské a stavebné práce na oslobodených územiach Azerbajdžanu. V tejto súvislosti zdôraznil, že slovenské firmy a investori, ktorí by mali záujem o oblasť výstavby v Azerbajdžane, majú dvere otvorené.  

zdroj fotografií: FB Jeyhun Bayramov

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az