Deň republiky

V stredu 29. mája 2019 Honorárny konzulát Azerbajdžanskej republiky v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Slovenskou filharmóniou usporiadal podujatie pri príležitosti osláv Dňa Republiky a 100. výročia diplomatických služieb Azerbajdžanskej republiky.
Kultúrneho večera sa zúčastnili vážení hostia, veľvyslanci zastupiteľských úradov cudzích štátov akreditovaných v SR a v zahraničí, honorárni konzuli a priatelia. Úvodným slovom ich privítala v mene honorárneho konzula Azerbajdžanu na Slovensku, pána Džalala Gasymova pani Dominika Vargová, asistentka Honorárneho konzula, následne s príhovorom vystúpil veľvyslanec Azerbajdžanskej republiky pre Rakúsko a Slovensko so sídlom vo Viedni J. E. Galib Israfilov. Na záver oficiálnej časti sa hosťom prihovoril Ľubomír Feldek. Pán Feldek zablahoželal Azerbajdžanu k sviatku a predstavil svoje nové dielo, ktorým prispel k rozvoju azerbajdžansko-slovenských vzťahov. Je ním preklad vybranej časti epických básní Nizámího Gandževího, ktoré vydalo vydavateľstvo Ikar pod názvom Cesta lásky. Vydanie tejto publikácie finančne podporil Honorárny konzulát Azerbajdžanskej republiky na Slovensku.
Po príhovoroch sa prekrásny reprezentatívny priestor Reduty rozozvučal tónmi hudby v podaní orchestra Kaspickí virtuózi a azerbajdžanských sólistov. Hudobníkov viedol dirigent Mustafa Mehmandarov. Okrem sólistov, talentovanej sopranistky Marziyi Huseynovej, ktorá spev študuje vo Viedni a huslistky Alexandry Tirsu,  sa publiku predstavil aj absolvent VŠMU azerbajdžanského pôvodu Farhad Ashumov. Skladby azerbajdžanských a ďalších skladateľov z celého sveta v podaní orchestra a sólistov očarili všetkých prítomných.

Za organizáciu večera a finančnú podporu srdečne ďakujeme Ministerstvu kultúry SR a Slovenskej filharmónii.

Za fotografie ďakujeme talentovanému Michalovi Zajačkovi z MB Pictures.

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az