Veľvyslanec Azerbajdžanu na nástupnej audiencii u prezidenta SR

správa tlačového oddelenia Kancelárie Prezidenta Slovenskej republiky
zdroj

Poverovacie listiny odovzdal prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Azerbajdžanskej republiky v SR Galib Malik oglu Israfilov.

Náš najvyšší predstaviteľ konštatoval na stretnutí bezproblémové vzťahy obochkrajín, ktoré sú však nedostatočne využité najmä v oblasti hospodárskej a obchodnej spolupráce. Preto Ivan Gašparovič očakáva že „mladý ambiciózny diplomat“, ktorým pán Israfilov je, prispeje k zvýšeniu intenzity týchto vzťahov s Azerbajdžanom.

IvanGašparovič na stretnutí s diplomatom vyslovil presvedčenie, že s Azerbajdžanskou republikou môžeme posilniť spoluprácu aj v ďalších oblastiach akou je vzdelávanie, školstvo, veda, výskum a kultúra. Podľa nášho prezidenta by sme však potrebovali v týchto oblastiach obnoviť zmluvnú základňu.

Galib Malik oglu Israfilov na stretnutí s hlavou štátu označil za prioritu okrem posilňovania hospodárskej spolupráce aj bilaterálne politické vzťahy. Podľa jeho slov si Azerbajdžan snaží o stabilizáciu bezpečnostnej situácie v regióne. Vyzdvihol skutočnosť, že veľký pomocný potenciál v podobe členstva Slovenska v EÚ pomáha Azerbajdžanu v prieniku na európske trhy.

Ivan Gašparovič v rozhovore s azerbajdžanským diplomatom konštatoval, že Slovensko môže Azerbajdžanu ponúknuť svoje skúsenosti v oblasti poľnohospodárstva, ale i skúsenosti pri výstavbe vodných elektrární. Prezident SR v rozhovore ďalej charakterizoval projekt Východné partnerstvo ako dobrý nástroj východnej politiky EÚ. Ako dodal, vyžaduje to však aktívnu zainteresovanosť Azerbajdžanu v projekte, ktorý Ivan Gašparovič označil za doteraz najvýznamnejší programový projekt EÚ pre krajiny východnej Európy.

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az