Stretnutie Námestníka Ministra Zahraničných vecí Azerbajdžanu Chalafa Chalafova s Podpredsedníčkou NR SR Renátou Zmajkovičovou

Podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky Renáta Zmajkovičová sa stretla s námestníkom ministra zahraničných vecí Azerbajdžanskej republiky Chalafom Chalafovom. Chalafov zdôraznil európske smerovanie Azerbajdžanu a záujem intenzívnejšie rozvíjať spoluprácu Azerbajdžanu so Slovenskou republikou. Podpredsedníčka NR SR vyzdvihla široké spektrum možností rozvoja vzájomných vzťahov v oblasti hospodárstva, cestovného ruchu a vzdelávania. Zároveň vyjadrila vôľu prehĺbiť vzájomnú medziparlamentnú spoluprácu, či už na úrovni parlamentných skupín priateľstva, parlamentných výborov, alebo formou technickej asistencie – odovzdávania skúseností z transformačných procesov v rámci Kancelárie NR SR parlamentu Azerbajdžanskej republiky (Milli Meclis). Štátnici hovorili aj o strategickom význame Azerbajdžanu z hľadiska energetickej bezpečnosti Európskej únie, ako i o dlhotrvajúcom regionálnom konflikte v Náhornom Karabachu.

zdroj: www.nrsr.sk

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az