Novým členom Bezpečnostnej rady OSN je Azerbajdžan

Azerbajdžan sa stal novým nestálym členom Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených Národov.  Prvýkrát v histórii mu na dva roky bude patriť miesto v 15 – člennom výkonnom orgáne OSN.

Azerbajdžan získal post vyčlenený pre východoeurópsku krajinu v 17. kole hlasovania po tom, ako získal 155 hlasov členských štátov Valného zhromaždenia OSN  v New Yorku. Pri hlasovaní dokonca prekročil dvojtretinovú väčšinu 128 hlasov potrebných na zvolenie do BR OSN. Slovinsko získalo 13 hlasov a Maďarsko jeden hlas.

Minulý týždeň 193-členné VZ OSN zvolilo ešte Guatemalu, Maroko, Pakistan a Togo. Všetkých päť novozvolených krajín začne pôsobiť v BR OSN od 1. januára 2012 a nahradia tak krajiny s končiacim mandátom v BR OSN (Bosnu, Brazíliu, Gabon, Libanon a Nigériu).

Bezpečnostnú radu tak bude tvoriť päť spomínaných novozvolených krajín spoločne s Kolumbiou, Nemeckom, Indiou, Portugalskom a Južnou Afrikou, ktorých mandáty sa končia 31. decembra 2012.
Stálym členom BR OSN s právom veta je Čína, Francúzsko, Rusko, Veľká Británia a Spojené Štáty Americké.

www.un.org

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az