Veľtrh cestovného ruchu v Baku

Dovoľujeme si Vás informovať o 14. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu „Azerbaijan International Travel and Tourism Fair (AITF-2015)“. Veľtrh sa uskutoční v Baku v dňoch 2. – 4. apríla 2015. Uvedený veľtrh je najväčší svojho druhu v regióne Kaukazu a v minulom roku sa ho zúčastnilo vyše 6000 účastníkov vrátane predstaviteľov 400 spoločností z 38 krajín. Súčasťou veľtrhu budú aj organizované semináre a okrúhle stoly poskytujúce priestor podnikateľským subjektom nadviazať obchodné vzťahy a podporiť turistický potenciál Slovenskej republiky.

pre viac informácií kliknite na: http://www.aitf.az/2015/

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az