UPOZORNENIE

Honorárny konzulát Azerbajdžanskej republiky upozorňuje občanov SR a turistov na obmedzenia spojené s pretrvávajúcim sporom Arménska a Azerbajdžanu o územie Náhorného Karabachu.

Azerbajdžansko-arménska hranica je uzatvorená, vstupom na územie medzinárodne neuznanej Náhorno-Karabašskej „republiky“ se občan tretieho štátu dopúšťa narušenia hraničného režimu Azerbajdžanskej republiky, bude vyhlásený za nežiaducu osobu a v budúcnosti mu bude zakázaný vstup do Azerbajdžanu.

Náhorno-Karabašská republika je medzinárodne neuznaný de facto štát, preto sa akékoľvek cesty cudzincov, či podnikateľské aktivity zahraničných firiem na tomto území považujú za konanie smerujúce proti záujmom Azerbajdžanu.

Každá osoba či inštitúcia, ktorá vyššie menované pravidlá poruší, musí rátať s dôsledkami, ktoré jej konanie spôsobuje.

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az