Stretnutie s podpredsedom vlády SR pánom Richardom Rašim

Vo štvrtok 10. januára 2019 sa uskutočnilo stretnutie podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho s honorárnym konzulom Azerbajdžanskej republiky Džalalom Gasymovom. Na stretnutí potvrdili vzájomné dobré vzťahy oboch krajín, ktoré majú v záujme rozširovať a upevňovať a hovorili o ďalších možnostiach spolupráce Slovenska a Azerbajdžanu v oblasti investícií a informatizácie. 

 

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az