Reakcia na spravodajstvo RTVS

Vážený pán generálny riaditeľ,

dovoľte mi obrátiť sa na Vás v súvislosti s obsahom reportáží sledujúcich situáciu v Náhornom Karabachu, ktoré ste v uplynulom období odvysielali v spravodajskej relácii Správy RTVS. Na základe odvysielaných spravodajských príspevkov vo Vašej televízii sa slovenskej spoločnosti opakovane dostávajú informácie, ktoré konflikt v Náhornom Karabachu vykresľujú tendenčným spôsobom a jednostranne. Ako isto viete, účastníkmi uvedeného konfliktu sú dve strany, Arménsko a Azerbajdžanská republika, napriek tomu divákom sprostredkovávate názor výlučne len jednej strany, ako prostredníctvom vyjadrení zástupcov Arménska, tak aj cez vstupy vyslaných reportérov RTVS, ktorí hodnotia situáciu len z pohľadu Arménska a len z územia Arménska, prípadne Náhorného Karabachu. Azerbajdžanská strana, či už v osobe verejných predstaviteľov štátu, odborníkov venujúcich sa problematike Náhorného Karabachu alebo vnútorne vysídlených osôb nebola pracovníkmi sekcie spravodajstva RTVS ani raz oslovená. Súdime tak na základe charakteru neoverených a skresľujúcich tvrdení, ktoré v spravodajstve odzneli. Druhá strana konfliktu, Azerbajdžanská republika, v reportážach priestor vytvorený nemá a doteraz nebola nikým zastúpená. Našu námietku voči zaujatosti spravodajstva RTVS si dovoľujeme zdôvodniť tým, že ako verejnoprávna televízia by ste voči slovenským divákom mali vystupovať ako médium, zastupujúce všetkých občanov Slovenskej republiky a byť garantom relevantných, overených a najmä objektívnych informácií. Domnievame sa, že ak je z vybraných koncesionárskych poplatkov možné vyslanie reportéra RTVS do Náhorného Karabachu alebo Arménska, potom je možné rovnako postupovať aj v prípade Azerbajdžanu. Rovnako je dostupná možnosť spojenia sa s azerbajdžanskou stranou prostredníctvom informačných technológií. V slovenskom mediálnom priestore chýbajú  informácie z nezávislých zdrojov, prostredníctvom ktorých by adresáti dokázali kriticky a objektívne zhodnotiť aktuálnu situáciu v Náhornom Karabachu a vzťahy medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Je potrebné poznať všetky fakty o priebehu bojov, rokovaní a ďalších krokov oboch zainteresovaných strán, ako aj krajín, ktoré sú do konfliktu akýmkoľvek spôsobom zapojené.

Arménsko okrem neuznanej Náhornokarabašskej republiky obsadilo 7 priľahlých regiónov, ktoré sú súčasťou Azerbajdžanu. V súčasnosti je teda pod vojenskou kontrolou Arménska 20 % územia Azerbajdžanskej republiky. Arménsko vo svojich útokoch na územia Azerbajdžanskej republiky pokračuje – za posledných 24 hodín si vyžiadali ďalších 19 mŕtvych a 70 zranených civilistov.

Dúfame, že vyššie spomínané odvysielané reportáže boli vecou náhody a RTVS bude mať vôľu potvrdiť svoj titul „najobjektívnejšieho“ televízneho spravodajstva.

S úctivým pozdravom,

Doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD.
Honorárny konzul Azerbajdžanskej republiky

 

Vážený pán
PhDr. Jaroslav Rezník
Generálny riaditeľ RTVS
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az