Prvé Európske hry v Baku

Európske hry sú novým formátom v rámci športových podujatí na európskom kontinente. Zúčastniť sa ich boli pozvaní všetci členovia športových výborov v Európe. Hry sa budú v roku 2015 konať na pobreží Kaspického mora v meste Baku. Otvárací ceremoniál sa uskutoční v piatok 12. júna 2015 a hry sa skončia záverečným podujatím v nedeľu 28. júna. Európske hry vznikli z iniciatívy a budú riadené Európskym Olympijským Výborom a budú prebiehať s podporou Riadiaceho výboru Európskych Olympijských hier Baku 2015. Baku získalo právo usporiadať tieto hry na základe rozhodnutia prijatého na 41. zasadnutí Európskeho Olympijského Výboru 8. decembra 2012 v Ríme. Európske hry budú prebiehať každé štyri roky, ďalšie pripadajú na rok 2019.

Všetky detaily o Európskych hrách v Baku ako aj lístky na súťaže a zápasy nájdete na oficiálnej webovej stránke http://www.baku2015.com/en/

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az