Bývalý prezident Schuster vo Fonde Hejdara Alijeva

Počas služobnej cesty v Baku navštívil bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster Fond Hejdara Alijeva.

Pána prezidenta Schustera oboznámili s činnosťou Fondu, založeného na počesť Hejdara Alijeva. Prehliadka exponátov mu priblížila detstvo, študentské roky i kariéru Hejdara Alijeva. Prostredníctvom obrazových materiálov, fotografií, kníh, osobných predmetov vodcu i makety hlavného exportného ropovodu Baku-Tbilisi-Džejchan získal hosť prehľad o histórii Azerbajdžanu a pôsobení Hejdara Alijeva ako jednej z významných vedúcich osobností bývalého Sovietskeho zväzu a jeho úlohy  vo formovaní nezávislého Azerbajdžanu.

Pán prezident Schuster sa zapísal do knihy hostí a vyjadril vďaku za prijatie i sprostredkovanie zaujímavých infomácii o krajine a jej vedúcom predstaviteľovi.

Fond bol oficiálne otvorený 10. mája 2004. Bol založený za účelom zachovania a šírenia odkazu vodcu azerbajdžanského národa, Hejdara Alijeva, a vzdelávania ďalších generácií v duchu jeho ideí.
Medzi aktivity tejto nevládnej nekomerčnej organizácie patrí podpora projektov na rozvoj v oblasti vedy, školstva, zdravotníctva, kultúry, športu a ekológie, spolupráca s domácimi i zahraničnými organizáciami s medzinárodnou pôsobnosťou, pomoc sociálne slabým, propagácia dobrého mena, kultúry a histórie Azerbajdžanu, organizácia seminárov a konferencií, vytváranie programov pre mládež a mnohé ďalšie.
Prezidentom Fondu Hejdara Alijeva je Mehriban Alijevová, prvá dáma Azerbajdžanu.

www.heydar-aliyev-foundation.org

http://www.heydar-aliyev-foundation.org/photo

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az