Prezident Azerbajdžanu prijal bývalého prezidenta SR

Prezident Ilham Aliyev prijal 10. októbra 2011 bývalého prezidenta Slovenskej Republiky, Rudolfa Schustera.

Počas stretnutia prezidenti spomínali na predchádzajúce stretnutia, poukázali na význam Bakinského Medzinárodného Humanitárneho Fóra a zdôraznili dôležitosť tohto podujatia v záujme ďalšieho rozvíjania dialógu medzi krajinami a kultúrami.

Bývalého prezidenta Slovenskej Republiky Rudolfa Schustera zaujala intenzita výstavby v Baku a vysoko ocenil rozvoj krajiny.

zdroj: www.president.az

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az