Prezident Azerbajdžanskej republiky Ilham Alijev prijal slovenskú delegáciu na čele s predsedom NR SR Borisom Kollárom

Prezident Azerbajdžanskej republiky Ilham Alijev prijal dňa5. septembra 2023 delegáciu vedenú predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom. Počas rozhovoru ocenili rozvoj bilaterálnych vzťahov a ocenili spoluprácu v oblasti energetiky. V tejto súvislosti označili účasť Slovenska v projekte „Solidarity Ring“ STRING za veľmi dôležitú udalosť v rozvoji bilaterálnych vzťahov Azerbajdžanu a Slovenska. Nadchádzajúcu návštevu slovenskej delegácie na oslobodených územiach Azerbajdžanu hlava štátu vysoko ocenila a dodala, že bude dobrou príležitosťou na bližšie oboznámenie sa s rozsiahlymi rekonštrukčnými a reštaurátorskými prácami, ktoré sa na týchto územiach vykonávajú. Zdôraznil sa význam projektu „Smart village“, ktorý má Slovensko realizovať v obci Bash Garvand v okrese Aghdam. Na stretnutí bol vyzdvihnutý prínos Slovenska k rozvoju vzťahov medzi Azerbajdžanom a Európskou úniou. V súvislosti s medziparlamentnou spoluprácou obe strany vyjadrili presvedčenie, že návšteva Borisa Kollára v Azerbajdžane s početnou delegáciou prispeje k rozšíreniu spolupráce v tejto oblasti.

prevzaté z azertag.az

video zo stretnutia k dispozícii na azertag.az

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az