Predsedníčka Milli Medžlis sa stretla s predsedom Národnej rady SR

Predsedníčka Milli Medžlis Sahiba Gafarova a predseda NR SR Boris Kollár sa dňa 17. mája 2023 stretli v Baku na mimoriadnej schôdzi azerbajdžanského parlamentu k storočnici národného lídra Heydara Alijeva.

Pani Gafarová, ktorá Borisa Kollára Kollárovi na úvod v Milli Medžlis privítala, pokračovala prejavom o zásluhách Národného vodcu pre dobro azerbajdžanského národa a štátu.

Následne prešli obe strany k energickému dialógu o pretrvávajúcich dobrých vzťahoch Azerbajdžanu a Slovenska, a to ako bilaterálnym, tak aj tým, ktoré sa realizujú v rámci pôsobenia v medzinárodných organizáciách.

V diskusii sa otvorila aj téma sektoru energetiky. Pani Gafarova sa zmienila o prínose Azerbajdžanu k európskej energetickej bezpečnosti a projektoch, ktoré sa začali na návrh Azerbajdžanu a zabezpečili priaznivejšie podmienky v oblasti energetiky pre zaangažované krajiny, ale zároveňmali aj význam z hľadiska diverzifikácie prepravy energetických zdrojov do Európy.

Slovensko vždy plne a kategoricky podporovalo územnú celistvosť Azerbajdžanu, čo potvrdila aj pani Gafarová zmienkou o zapojení slovenských firiem v rekonštrukčných prácach prebiehajúcich v oslobodených oblastiach.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár vyjadril spokojnosť s účasťou na mimoriadnom jubilejnom stretnutí Milli Medžlis. Spomenul, aké zásluhy má Hejdar Alijev na blahu azerbajdžanského ľudu a štátu, ako aj o krokoch, ktoré podnikol v záujme zabezpečenia všestranného rozvoja Azerbajdžanu a jeho silnejšieho medzinárodného postavenia.

Ďalej sa predseda Kollár zameral na úlohy zákonodarných zborov pri posilňovaní bilaterálnych medzištátnych väzieb a na význam vzájomných návštev delegácií pre silnejšiu medziparlamentnú spoluprácu.

Sahiba Gafarová spomenula svoju oficiálnu návštevu Slovenska v minulosti a stretnutia realizované počas nej. Počas stretnutia sa hovorilo aj o ďalších veciach spoločného záujmu.

zdroj: https://meclis.gov.az/

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az