Podnikateľská misia do Azerbajdžanu

 

Predseda vlády SR Peter Pellegrini v dňoch 12. – 14. novembra 2018 oficiálne navštívil Azerbajdžanskú republiku. Počas návštevy rokoval s predsedom tamojšej vlády Mammadovom a prijal ho aj  prezident Azerbajdžanu Ilham Alijev. Výsledkom oficiálnej návštevy by mal byť impulz pre rozvoj slovensko-azerbajdžanských vzťahov a ďalšej spolupráce vo vybraných sektoroch. Témami rokovania boli bilaterálne vzťahy s osobitným akcentom na zintenzívnenie a prehĺbenie politických a diplomatických kontaktov. V rámci dvojstrannej spolupráce prerokovali najmä oblasti obchodu a investícií, energetiky, dopravy, vedy, výskumu a inovácií. Vzhľadom na budúcoročné predsedníctvo SR v OBSE venovali pozornosť aj regionálnej situácii na južnom Kaukaze. Počas rokovaní rezonovali aj aktuálne medzinárodné témy a otázky vzťahov Európskej únie a Azerbajdžanu.

Oficiálnu delegáciu tvorili okrem predsedu vlády SR aj minister financií SR Peter Kažimír a minister hospodárstva SR Peter Žiga. Členmi boli aj osoby z podnikateľského prostredia, ktoré majú záujem nadviazať obchodné kontakty s Azerbajdžanom. Pracovnú cestu organizačne zabezpečovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) na čele s riaditeľom odboru zahraničného obchodu Tiborom Bučekom. 

 

V prípade záujmu Vám odporúčame aplikáciu na stiahnutie do mobilného telefónu https://bakuastana2018.sario.events/ 

 

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az