PF 2016

HONORÁRNY KONZULÁT AZERBAJDŽANSKEJ REPUBLIKY VÁM ŽELÁ PRÍJEMNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV,
VŠETKO NAJLEPŠIE A VEĽA ZDRAVIA, ÚSPECHOV A SPOKOJNOSTI V NOVOM ROKU 2016

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az