Ex-prezident Slovenska Schuster pozvaný na Bakinské fórum

Z iniciatívy popredných predstaviteľov vedy a kultúry sa
v Baku 10.-11. októbra 2011
uskutoční 
Bakinské medzinárodné humanitárne fórum
„XXI. Storočie: Nádeje a výzvy“
.

Cieľom fóra je stanovenie novoobjavených aktuálnych humanitárnych problémov v procese globalizácie a vytvorenie príležitostí pre budúce diskusie na medzinárodnej úrovni.

Prezident Azerbajdžanu, pán Ilham Alijev, pri tejto príležitosti  na fórum pozval bývalého prezidenta Slovenskej republiky, pána Rudolfa Schustera. V súvislosti s tým poveril Honorárneho konzula Azerbajdžanu na Slovensku, pána Džalala Gasymova, aby pánovi prezidentovi osobne odovzdal pozvanie a tlmočil mu program fóra.

Fórum prebehne pri okrúhlych stoloch, pri ktorých sa zúčastnení budú venovať 7 témam:

  • Multikulturalizmus: výdobytky a problémy
  • Moderné technológie, ktoré zmenili svet
  • Konvergencia vied
  • Biotechnológie a problémy etiky
  • Humanitárne aspekty modelov ekonomického rozvoja
  • „Sociálna“ žurnalistika a vysoké technológie
  • Tradičný hodnotový systém v postmodernej kultúre

Predpokladá sa, že práce pri okrúhlych stoloch sa zúčastnia poprední predstavitelia vedy a kultúry vrátane nositeľov Nobelovej ceny. Pracovné jazyky fóra sú azerbajdžanský, anglický a ruský jazyk.

Pán Prezident Schuster  prostredníctvom Honorárneho konzula poďakoval prezidentovi Azerbajdžanu za pozvanie na fórum, vyjadril mu svoju úctu a predbežný súhlas s účasťou na tomto podujatí.

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az