Oznam

Honorárny konzulát je v čase od 23.12.2011 do 1.1.2012 zatvorený.

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Azerbajdžanu vo Viedni je od 31.12.2011 do 4.1.2012 (vrátane) zatvorené.

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az