Novruz na Univerzite Komenského

Novruz patrí k významným sviatkom v Azerbajdžane. V preklade z perzského jazyka znamená „nový deň“ – oznamuje príchod jari a začiatok nového roka. Slávi sa nielen v Azerbajdžane, ale aj v Iráne, Kazachstane, Uzbekistane a ďalších krajinách Strednej Ázie.

V Azerbajdžane je tento týždeň (19.3 – 25. 3. 2012) nepracovný.

Novruz má veľmi dlhú históriu, oslavovali ho už v Akkadskej, Babylonskej a Sumerskej ríši.

Prvý deň sviatku Novruz pripadá na deň jarnej rovnodennosti, keď sa počet hodín dňa rovná počtu hodín noci. Počas dní slávenia Novruzu denného svetla postupne pribúda a dni sa predlžujú.

Prípravy na sviatok sa začínajú už skôr, patrí k nim jarné upratovanie a pečenie tradičných sladkých dobrôt, akými sú napr. baklava, shor gogal či shekerbura.

Štyri utorky, ktoré predchádzajú týždeň slávenia Novruzu, sú zasvätené živlom, a to vode ( “utorok vody”), ohňu (“utorok ohňa”), vetru (“utorok vetra”) a zemi (“utorok zeme” alebo “posledný utorok”). V tieto dni a v podvečer Novruzu sa zapaľuje vatra a skáče sa cez ňu. Oheň má očisťujúce účinky a podľa povery zbaví človeka prehreškov.

Na slávnostnom stole sa tradične kladie 7 jedál, ktorých názov sa začína písmenom „s“. Patrí medzi ne naklíčená pšenica (semeni), mlieko (sud) atď. Zelené výhonky pšenice symbolizujú nový život a jar a číslo 7 korešponduje s počtom jedál, ktoré Boh daroval ľudu. Na stole nesmú chýbať ani maľované vajíčka, zrkadlo ako symbol šťastia a sviečky.
Azerbajdžan ako krajina ohňa, spájaná s kultom ohňa zoroastrizmom, je s týmto živlom spojená odpradávna, preto nájdete sviečky a pochodne nielen v domácnostiach, ale aj na uliciach, kde sú súčasťou slávnostnej dekorácie.


Honorárny konzulát Azerbajdžanskej republiky v Bratislave, v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského, zorganizoval pri príležitosti slávenia Novruzu stretnutie zahraničných študentov UK, ktorí tento sviatok slávia, so slovenskými študentmi. Stretnutie sa uskutočnilo na katedre všeobecných dejín vo štvrtok 22. marca 2012.

Študentov privítal vedúci katedry, Prof. Miroslav Daniš. Zúčastneným priblížil aktivity katedry v záujme oboznámenia študentov, akademickej obce i širšej verejnosti s históriou a kultúrou Azerbajdžanu. V súčasnosti sa na katedre vyučuje predmet História Azerbajdžanu a pripravuje sa publikácia Dejiny Azerbajdžanu v slovenskom jazyku.

Slovo následne odovzdal Honorárnemu konzulovi Azerbajdžanu, Jeho Excelencii Džalalovi Gasymovovi, ktorý hostí privítal a zaželal všetko dobré do nového roka. Na stretnutí odznel aj krátky príspevok o tradíciách a zvykoch na Novruze.

Študenti mali možnosť vidieť tradičné azerbajdžanské výrobky (koberce, suveníry) a taktiež mali k dispozícii publikácie o Azerbajdžane. Atmosféru dopĺňala azerbajdžanská hudba a premietanie záberov z hlavného mesta Baku.

Na stole nechýbali sladkosti ako baklava a shekerbura, sušené plody, datle a ďalšie občerstvenie.


Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az