Nové dočasné pravidlá vydávania víz pri príležitosti Eurovízie

Na základe Dekrétu Prezidenta Azerbajdžanskej republiky z 10. februára 2012 „Postup pri vydávaní víz cudzincom a občanom bez štátnej príslušnosti, ktorí sa chystajú cestovať do Azerbajdžanu za účelom účasti na speváckej súťaži Eurovízia 2012 v Baku“ :

môžu občania krajín – účastníkov speváckej súťaže Eurovízia 2012 a občania bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom v týchto krajinách požiadať o vízum na konzulárnom oddelení Ministerstva zahraničných vecí Azerbajdžanskej republiky na medzinárodných letiskách v Azerbajdžane.

Na získanie víza je potrebné predložiť jeden z nasledujúcich dokladov:

  1. Oficiálny pozývací list vydaný Organizačným výborom speváckej súťaže Eurovízia 2012;
  2. Doklad potvrdzujúci akreditáciu v súlade s platnými pravidlami Európskej spravodajskej únie;
  3. Lístok alebo doklad potvrdzujúci zakúpenie lístkov na koncerty speváckej súťaže Eurovízia 2012.

Vyššie uvedení žiadatelia o víza môžu o vízum požiadať v nasledovných časových úsekoch:

  1. Osoby, ktoré sa chystajú do krajiny vycestovať na základe oficiálneho pozývacieho listu vydaného Organizačným výborom speváckej súťaže Eurovízia 2012, účastníci a členovia delegácie akreditovaní v súlade s platnými pravidlami Európskej spravodajskej únie – od 1. apríla do 1. júna 2012;
  2. Novinári a členovia fanklubu, akreditovaní v súlade s platnými pravidlami Európskej spravodajskej únie, ako aj osoby, ktoré si na koncerty speváckej súťaže Eurovízia 2012 zakúpili lístky – od 10. mája do 1. júna 2012.

Poznámka: Ministerstvo zahraničných vecí Azerbajdžanskej republiky informovalo o nových dočasných pravidlách vydávania víz pre občanov cestujúcich do Azerbajdžanu v súvislosti s konaním medzinárodnej speváckej súťaže Eurovízia 2012 v Baku svoje diplomatické zastupiteľské úrady v zahraničí.

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az