Konzulát zatvorený

V termíne od 21.7 do 1.8 bude Honorárny konzulát v Bratislave zatvorený.

V prípade potreby získania informácií o vízach sa prosím obráťte na konzulárne oddelenie vo Viedni.

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az