Konzulárne oddelenie vo Viedni zatvorené

Veľvyslanectvo Azerbajdžanskej republiky so sídlom vo Viedni bude

v dňoch 23. marca až 27. marca 2015 z dôvodu sviatku Novruz zatvorené.


Upozorňujeme všetkých žiadateľov o víza, že v týchto dňoch bude zatvorená celá ambasáda vrátane konzulárneho oddelenia.

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az