Deň Republiky

V stredu 23. mája 2018 Honorárny konzulát Azerbajdžanskej republiky v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Slovenskou filharmóniou usporiadal podujatie pri príležitosti osláv Dňa Republiky. Tohtoročné oslavy boli o to významnejšie, že si nimi pripomíname 100. výročie založenia prvej republiky v Azerbajdžane, Azerbajdžanskej demokratickej republiky a 25. výročia nadviazania diplomatických stykov medzi Azerbajdžanom a Slovenskom.
Kultúrneho večera sa zúčastnili vážení hostia, medzi inými zástupcovia azerbajdžanskej aj slovenskej parlamentnej skupiny priateľstva medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, veľvyslanci zastupiteľských úradov cudzích štátov akreditovaných v SR a v zahraničí, honorárni konzuli a ďalšie významné osobnosti. Úvodným slovom ich privítala v mene honorárneho konzula Azerbajdžanu na Slovensku, pána Džalala Gasymova pani Dominika Fifiková, asistentka Honorárneho konzula, následne s príhovorom vystúpil veľvyslanec Azerbajdžanskej republiky pre Rakúsko a Slovensko so sídlom vo Viedni J. E. Galib Israfilov.
Po príhovoroch sa prekrásny reprezentatívny priestor Reduty rozozvučal tónmi hudby v podaní Slovenského komorného orchestra a azerbajdžanských sólistov. Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom pod vedením dirigenta Ayyuba Guliyeva prítomným hosťom potvrdili, že kultúrna spolupráca medzi Slovenskom a Azerbajdžanom má veľký význam. Okrem sólistov, sopranistky Afaq Abbasovej, speváka tradičnej azerbajdžanskej piesne mugam Babeka Niftaliyeva a hudobníkov Ayaza Imranova a Elnura Mikayilova, ktorí hrali na azerbajdžanských tradičných strunových nástrojoch tar a kemanča,  sa publiku predstavil aj absolvent VŠMU azerbajdžanského pôvodu Farhad Ashumov. Profesionálny výkon orchestra a sólistov očaril všetkých prítomných.

Za organizáciu večera a finančnú podporu srdečne ďakujeme Ministerstvu kultúry SR a Slovenskej filharmónii.

Za fotografie ďakujeme talentovanému Michalovi Zajačkovi z MB Pictures.

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az