Deň republiky

V stredu 25. mája 2016 Honorárny konzulát Azerbajdžanskej republiky v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Slovenskou filharmóniou usporiadal podujatie pri príležitosti osláv Dňa Republiky.
Kultúrneho večera sa zúčastnili vážení hostia, medzi inými námestník ministra kultúry a turizmu Azerbajdžanskej republiky pán Adalat Veliyev, štátny tajomník ministerstva kultúry SR pán Ivan Sečík, poslanci NRSR, spisovateľ Ľubomír Feldek, profesor Peter Michalica, rektor Azerbajdžanskej hudobnej akadémie, klavírny virtuóz profesor Farhad Badalbeyli, veľvyslanci zastupiteľských úradov cudzích štátov akreditovaných v SR a v zahraničí, honorárni konzuli a ďalšie významné osobnosti. Úvodným slovom ich privítala v mene honorárneho konzula Azerbajdžanu na Slovensku, pána Džalala Gasymova pani Dominika Fifiková, asistentka Honorárneho konzula, následne s príhovorom vystúpil námestník ministra kultúry a turizmu Azerbajdžanu pán Adalat Veliyev a na záver  veľvyslanec Azerbajdžanu pre Rakúsko a Slovensko so sídlom vo Viedni J. E. Galib Israfilov.
Po príhovoroch sa prekrásny reprezentatívny priestor Reduty rozozvučal tónmi hudby v podaní Slovenského komorného orchestra a azerbajdžanských sólistov. Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom pod vedením dirigenta Ayyuba Guliyeva prítomným hosťom potvrdili, že kultúrna spolupráca medzi Slovenskom a Azerbajdžanom má veľký význam. Okrem sólistov, sopranistky Afaq Abbasovej a Ramiza Guliyeva, ktorý hral na azerbajdžanskom tradičnom strunovom nástroji tar,  sa publiku predstavil aj doktorand VŠMU Farhad Ashumov. Profesionálny výkon orchestra a sólistov očaril všetkých prítomných.

Vo foyeri boli inštalované fotografie Ľubomíra Šišku, ktorým zdokumentoval svoju cestu po Azerbajdžane.

Za organizáciu večera a finančnú podporu srdečne ďakujeme Ministerstvu kultúry SR a Slovenskej filharmónii.

 

Za fotografie ďakujeme Michalovi Zajačkovi, web: http://www.mbpictures.sk/ FB: https://sk-sk.facebook.com/MB-PICTURES/

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az