Dejiny Azerbajdžanu

Na svete je publikácia Dejiny Azerbajdžanu od autorov Miroslava Daniša a Lukáša Rybára. Kniha je prehľadným prierezom histórie Azerbajdžanu. Ponúka dejiny od najstarších štátnych útvarov na území Azerbajdžanu až po Azerbajdžanskú republiky, ktorá vznikla v 1991 roku. V závere knihy čitatelia nájdu i kapitolu venovanú slovensko-azerbajdžanským vzťahom.
Dejiny Azerbajdžanu sú prvými dejinami krajiny napísanej v slovenskom jazyku. Vydanie tejto publikácie finančne podporil Honorárny konzulát Azerbajdžanskej republiky na Slovensku.

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az