Azerbajdžan v 19. a 20. storočí

Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave sa dňa 23. januára 2012 uskutočnila prednáška Azerbajdžan v 19. a 20. storočí. Prednášajúci, doktorand UK Mr. Rybár, poslucháčom Univerzity tretieho veku priblížil dejiny Azerbajdžanu formou výkladu, ktorý obohatil aj o prezentáciu fotografií z Baku. Niektorí z poslucháčov mali tú možnosť Azerbajdžan navštíviť, a tak sa na konci hodiny rozvírila živá debata, v ktorej sa mohli seniori podeliť so svojimi osobnými zážitkami a postrehmi s ostatnými účastníkmi prednášky.

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az